Kế hoạch triển khai bồi dưỡng cho Cán bộ- Giáo viên năm 2021 (13/04/2021 13:50)

Kế hoạch triển khai bồi dưỡng cho cán bộ- giáo viên năm 2021

Tập huấn chuyên đề: “Dạy học theo dự án trong trường mầm non”  (26/10/2020 20:50)

Bên cạnh phương pháp dạy học theo truyền học đang được áp dụng rộng rãi trong các trường mầm non hiện nay thì rất nhiều phương pháp giáo dục mới, tiên tiến đã được đưa vào thực hiện và triển khai trong đó có phương pháp dạy học theo dự án. phương pháp dạy học dự án là phương pháp cho trẻ nghiên cứu sâu một đề tài cụ thể. trong quá trình khám phá, trẻ được tự lên kế hoạch, tự thực hiện và điều hành các hoạt động trải nghiệm của chính mình, giáo viên chỉ có vai trò định hướng, hỗ trợ trẻ trong các hoạt động

Tập Huấn Chuyên Đề " Xây Dựng Trường Học Hạnh Phúc" Của Trường Mầm Non Đông Ngạc B (26/02/2020 16:42)

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 của trường mầm non đông ngạc b  về chuyên đề  “xây dựng trường  học hạnh phúc” với mong muốn nâng cao kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, nhân viện , trong hoạt động chuyên môn cũng như trong giao tiếp ứng xử đáp ứng mục tiêu của ngành giáo ngành gd &ddt trong giai đoạn hiện nay

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 02 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ, VĂN HÓA ỨNG XỬ GIỮA CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG TRƯỜNG (18/09/2019 16:6)

để chuẩn bị tâm thế đón năm học 2019-2020, nhằm nâng cao thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và văn hóa ứng xử trong trường. đồng thời để cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các nội nội dung cơ bản về giao tiếp hành chính, các kỹ năng cần phải có trong giao tiếp hành chính; văn hóa ứng xử nơi công sở; vận dụng những kiến thức về giao tiếp công sở trong thực tiễn. trường mầm non đông ngạc b phối hợp với trường mầm non đông ngạc a, mầm non thụy phương và trường mầm non xuân tảo tổ chức chuyên đề thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử, văn hóa ứng xử giữa các mối quan hệ trong trường với sự tham gia của toàn bộ các cán bộ, giáo viên.

Tập huấn "Hồ sơ kiểm định chất lượng" (19/03/2019 9:34)

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, trường mầm non hồ tùng mậu phối kết hợp với 3 trường mầm trên địa bàn quận bắc từ liêm gồm các trường: mầm non thụy phương, mầm non đông ngạc b, mầm non xuân tảo tổ chức tập huấn “hồ sơ kiểm định chất lượng” vào ngày 9/3/2019.