Công văn 130/GD-MN về việc thực hiện công tác tuyên truyền (13/04/2021 13:56)

Công văn 130/gd-mn về việc thực hiện công tác tuyên truyền

Phát huy dân chủ tại trường học để giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao (14/01/2021 23:36)

để triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, ngay từ đầu các năm học, nhà trường đã hệ thống, tập hợp lại các văn bản nhằm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. việc tổ chức, triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm được kiện toàn, bổ sung và điều chỉnh kịp thời.

VĂN HÓA ỨNG XỬ NHÀ GIÁO (02/10/2019 15:33)

Khi nói tới “văn hóa ứng xử”, chúng ta có thể hiểu nôm na, đó là những cái hay, cái đẹp được tích lũy thành giá trị, thành chuẩn mực trong ứng xử, trong giao tiếp. có nhiều khía cạnh ứng xử: giữa thầy cô và học sinh, giữa học sinh và học sinh cũng như giữa thầy cô và phụ huynh.

Đồng hành cùng trẻ mầm non: Những tư vấn đáng giá cho bố mẹ (18/09/2019 15:47)

Trẻ có biểu hiện tâm lý như thế nào trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi? cha mẹ cần làm gì để cùng trẻ vượt qua khủng hoảng tuổi lên ba? những câu hỏi này sẽ được giải đáp chi tiết và thấu đáo bởi các chuyên gia trong cuộc hội thảo vào ngày 10.4 vừa qua.

Trường Mầm non Đông Ngạc B tổ chức tập huấn Phòng cháy chữa cháy năm 2019 (29/05/2019 10:44)

để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (pccc) và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác này cho cb-gv-nv, trường mn đông ngạc b đã phối hợp với cảnh sát pccc tổ chức tập huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án pccc trong ngày 16/5/2019.