Công văn 1084/BHXH-QLT về việc cài đặt ứng dụng VssID (13/04/2021 16:9)

Công văn 1084/BHXH-QLT về việc cài đặt ứng dụng VssID

Công văn 1084/BHXH-QLT về việc cài đặt ứng dụng VssID

Công văn nêu rõ, nhằm đảm bảo thuận lợi cho người tham gia trong quá trình thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH TP Hà Nội đề nghị các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn TP Hà Nội, Đảng Bộ khối DN Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tích cực phối hợp phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID, đăng ký giao dịch điện tử cá nhân. Đồng thời phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đang làm việc, học tập tại các DN, các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở giáo dục, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID.

Trước đó, BHXH TP cũng đã ban hành văn bản số 1084/BHXH-QLT ngày 09/3/2021 hướng dẫn cụ thể các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP triển khai thực hiện cài đặt, các bước cài đặt ứng dụng VssID- BHXH số đến toàn bộ người lao động tại các đơn vị.

Các bước để cài đặt ứng dụng VssID- BHXH số, người lao động thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký giao dịch điện tử cá nhân:

Các đơn vị sử dụng lao động tuyên truyền, vận động cá nhân người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhằm thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN được nhanh chóng và thuận lợi, cách thức thực hiện như sau:

Truy cập tại địa chỉ: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, đăng ký lĩnh vực dành cho cá nhân để thực hiện giao dịch điện tử hoặc đăng ký trực tiếp trên ứng dụng ứng dụng VssID- BHXH số.

Khi đăng ký cần phải đính kèm ảnh chụp (mặt trước và mặt sau) của Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; ảnh chân dung; chọn đăng ký giao dịch với cơ quan BHXH TP/quân/huyện/thị xã nơi mình đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tại BHXH địa phương nơi đang cư trú (nhằm thuận lợi cho việc nộp Tờ khai Mẫu số 01).

Sau khi đăng ký thành công, thực hiện in và ký ghi rõ họ tên trên Tờ khai Mẫu số 1, trong vòng 10 ngày người tham gia phải nộp Tờ khai Mẫu số 01 cho cơ quan BHXH mình đã chọn đăng ký (kèm theo bản chính Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để đối chiếu). Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan BHXH sẽ ghi nhận và hệ thống sẽ thông báo mật khẩu giao dịch cho cá nhân qua tin nhắn điện thoại.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng VssID- BHXH số:

Sau khi đăng ký thành công về giao dịch điện tử cá nhân, người tham gia thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân (có hướng dẫn cài đặt kèm theo). Có thể cài đặt ứng dụng VssID BHXH số trên thiết bị di động trước, sau đó chọn mục “Đăng ký ngay” để truy cập đăng ký như bước 1.