Ngày hội công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội lần thứ V, với chủ đề “Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng giáo dục thông minh” (13/04/2021 15:22)

Sở GDĐT Hà Nội tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội lần thứ V năm 2021 vào hai ngày, Thứ tư ngày 14/4/2021 và Thứ năm 15/4/2021. Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Số 560B, phố Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Sở GD&ĐT tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin với chủ đề “Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng giáo dục thông minh”.

Mục đích của sự kiện Ngày hội công nghệ thông tin lần thứ V năm 2021 nhằm:

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nội dung và các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dụa và Đào tạo Hà Nội.

- Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu trong lĩnh vực chuyển đổi số, đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. 

- Yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Ngày hội Công nghệ thông tin, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong các hoạt động giáo dục và đào tạo phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối tượng tham gia gồm:

- Đại biếu khách quý từ các Bộ, Ban, Ngành, Địa phương;

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội;

- Các tổ chức, các doanh nghiệp quan tâm đến giáo dục và đào tạo;

- Các cơ quan báo chí và truyền thông;

Thời gian tổ chức sự kiện ngày hội công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội:

- Thời gian tổ chức sự kiện: Thứ tư ngày 14/4/2021 và thứ Năm ngày 15/4/2021.

- Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, số 560B, đường Quang Trung, quận Hà Đông, tp Hà Nội.

Ngày hội công nghệ thông tin lần này là một hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện để các đơn vị giáo dục, các nhà trường, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo nâng cao nhận thức, phát huy năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới, đưa ra và thực hiện những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong các đơn vị nhà trường.

Theo hanoi.edu.vn