NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 02 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ, VĂN HÓA ỨNG XỬ GIỮA CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG TRƯỜNG (18/09/2019 16:6)

Để chuẩn bị tâm thế đón năm học 2019-2020, nhằm nâng cao thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và văn hóa ứng xử trong trường. Đồng thời để cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các nội nội dung cơ bản về giao tiếp hành chính, các kỹ năng cần phải có trong giao tiếp hành chính; văn hóa ứng xử nơi công sở; vận dụng những kiến thức về giao tiếp công sở trong thực tiễn. Trường mầm non Đông Ngạc B phối hợp với trường Mầm non Đông Ngạc A, Mầm non Thụy Phương và trường Mầm non Xuân Tảo tổ chức chuyên đề thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử, văn hóa ứng xử giữa các mối quan hệ trong trường với sự tham gia của toàn bộ các cán bộ, giáo viên.

Thầy giáo đã cho CBGVNV trong buổi tập huấn biết được rằng sức hút của giáo viên là: 38% từ giọng nói, 55% từ hình ảnh, 7% từ ngôn từ. Do dó: ngôn từ không các ý, giọng nói không phản cảm nhưng nét mặt thái độ cau có, xấc xược vẫn sẽ làm người nghe không vui vẻ. Không thể luôn luôn mặc định người khác phải chấp nhận hình ảnh xấu của mình trong giao tiếp. Và hãy cho mình 1 cơ hội, hãy cho các con 1 cơ hội, hãy cho nhà trường 1 cơ hội.

Với những kiến thức được cung cấp trong buổi tập huấn hỗ trợ nhiều cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và trong các mối quan hệ xã hội. Xây dựng hình ảnh người người cán bộ, công chức, viên chức văn minh, chuyên nghiệp. Qua đó tuyên truyền sâu rộng tới CB, GV, NV thực hiện tốt hơn nữa 2 bộ quy tắc ứng xử tại trường, địa phương góp phần xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Sau buổi tập huấn tập thể CB, GV, NV nhà trường đã trau dồi được những kiến thức bổ ích, tự tin vào chính bản thân mình và có lối sống lạc quan yêu đời hơn góp phần tích cực vào trong nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc giáo dục trẻ cũng như văn hóa ứng xử tại nơi công cộng.

Qua buổi tập huấn này tất cả cán bộ quản lý và giáo viên các trường MN đều đã thấm nhuần được những cái hay, cái đẹp được tích lũy thành giá trị, thành chuẩn mực trong ứng xử, trong giao tiếp: giữa thầy cô và học sinh, giữa học sinh và học sinh cũng như giữa thầy cô và phụ huynh, giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với BGH.

Sau đây là 1 số hình ảnh trong buổi tập huấn: